TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL
22.-29. SEPTEMBER 2024

SiTRON

SiTron (Sinfonietta i Trondheim) er et kammerensemble med samtidsmusikk som spesialfelt. Musikerne hentes fra Trondheims profesjonelle musikkmiljø, og ensemblet fungerer som en kreativ møteplass for musikere fra Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps, NTNU og det store frilansmiljøet.
SiTron utøver ny musikk med hovedvekt på partiturmusikk, men også musikk som bygger på og inneholder improvisasjon. Denne kombinasjonen stiller store krav til tekniske og kunstneriske ferdigheter, i tillegg til evnen til improvisasjon og generelt stor selvstendighet.
Ensemblet leverer høy kvalitet på dette krysningsfeltet både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er med på å vekke nysgjerrighet hos deres samarbeidspartnere, og tilfører kulturbyen Trondheim verdifull kunstnerisk oppmerksomhet.